Bekeren

En zo was ʿAmr ibnoel-ʿAas een zondige veelgodenaanbidder, een zondaar en vijandig jegens Allah en zei:

“Toen Allah de Islam in mijn hart plaatste, ben ik naar de Profeet, vrede zij met hem, gegaan om de eed van trouw af te leggen, strekte hij zijn hand naar mij uit en ik zei: ‘Ik zal de eed niet afleggen, O Boodschapper van Allah, totdat u mijn voorgaande zonden vergeeft. Waarop de Profeet, vrede zij met hem, tegen mij zei:

O ʿAmr, wist jij dan niet dat de Islam alle voorgaande zonden kwijtscheldt?” [Ahmad]

Wat is Islaam?

Al-Islaam is het onderwerpen ofwel je overgeven aan Allah met:

At-Tawheed

de eenheid van Allah alleen

At-Taa'ah

de onderwerping aan Allah door gehoorzaamheid zonder uitzondering

Al-Baraa-ah

het verwerpen van polytheïsme en de mensen (van polytheïsme)

De Islam is gebouwd op de volgende vijf zuilen

1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed, vrede zij met hem, de dienaar en boodschapper is van Allah.
2. Het verrichten van de Salaah (gebed).
3. Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
4. Het vasten van de Ramadan.
5. Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar Het Heilige Huis van Allah (Ka’bah) voor degene die daartoe (fysiek en financieel) in staat is.

Hoe werkt het bekeringsproces?

Vereniging Arrahma heeft de afgelopen jaren meerdere nieuwe moslims begeleid tijdens hun bekering. We bieden hulp aan mensen die interesse hebben om zich tot de islam te bekeren, begeleiden hen bij het afleggen van de Shahaada (geloofsgetuigenis) en bieden vervolgbegeleiding indien nodig.

Na je aanmelding om te bekeren, nemen wij contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak kun je je familie en vrienden meenemen. Onze begeleider zal je een uitleg geven over de geloofsgetuigenis en je hierin begeleiden. Vervolgens leg je de geloofsgetuigenis (Shahaada) af en vanaf dat moment ben je een moslim.

Ben je er klaar voor om te bekeren en geloof je dat alleen Allah het recht heeft aanbeden te worden en dat Mohammed zijn boodschapper en dienaar is? Vul dan onderstaande gegevens en wij nemen spoedig contact met je op. Deze gegevens gebruiken wij om een certificaat mee op te stellen.

 

Wil je meer informatie over de Islaam?

Bekijk de volgende video's

De schoonheid van de Islaam

Een logisch argument voor het bestaan van de Schepper

Uitstellen om moslim te worden

Advies voor mensen die net moslim zijn geworden of moslim willen worden

De problematische leer van de kerk m.b.t. de drie-eenheid

Wie is Jezus/'Iesa vrede zij met hem?

Hoe doe ik de wassing/wudoe?

Hoe moet ik bidden?

Heb je nog vragen over de Islaam? Neem gerust contact met ons op!

× WhatsApp